Хармония …

Хармония …Енергийната теориия  за Ин и Ян е основополагащ камък на китайската философия, а в китайската медицина Ин и Ян са двете основни енергии. Те постоянно се противопоставят една на друга и се ограничават. В същото време  взаимно се допълват. При определени условия тези енергии могат да се трансормират  една в друга. Смята се, че Ин и Ян поддържат  баланса и хармонията,  при който се заражда  животът, развива се и се завършва. Според  китайската  философия човек е напълно здрав , само когато Ин и Ян са в хармония.  Ако те загубят баланса или една от двете енергии преобладава, независимо  дали има недостиг или излишък на една от тях, човек се разболява.

Китайците смятат, че Ин символизира водата, а Ян слунчевата светлина. Само когато има достатъчно вода и светлина, енергиите са в баланс , т. е. може да съществува живот. Излишното количество вода  или недостигът и , може да предизвика наводнение или суша и това да унищожи живота.  По подобен начин жарките лъчи изгарят всичко живо, а при ниски температури животът замръзва.

Share